Szybki kontakt

Tel. kom. 508 165 952


Adres:
ul. T.Jotayki 12 lok. 8

02-317 Warszawa

E-mail:
biuro@biurokrata.com


Formularz kontaktowy
dostępny w ostatniej zakładce.


Wynagrodzenie

Nie opieramy się na sztywnym cenniku. Cena usługi związana jest z czasem niezbędnym do jej wykonania. Koszt godziny pracy maleje wraz ze wzrostem czasu naszego zaangażowania. Przy poważniejszych zadaniach bądź stałej obsłudze daje to większe możliwości negocjacji stawek.
Wymagamy zaliczki w przypadku zleceń, których realizacja odbywa się etapowo lub, w których zachodzi potrzeba poniesienia kosztów dodatkowych ( np. opłaty skarbowe, koszty dojazdu, noclegu etc.)

Przykładowe stawki:

Porada prawna – od 80 zł
Opinia prawna – od 150 zł
Pisma procesowe, umowy – od 200 zł
Statut dla stowarzyszenia, fundacji, spółki – od 300 zł.

Rejestracja spółki zo.o. - od 1000 zł

Decyzja administracyjna w procesie inwestycyjno-budowlanym – od 800 zł
Zgłoszenie inwestycji budowlanej w organie administracji – od 200 zł
Wypis lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
– 50 zł  + opłata   skarbowa  (30-250 zł).


Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub umówienia się na spotkanie wstępne, w czasie którego przeanalizujemy dokumentację, udzielimy porady kierunkowej oraz oszacujemy koszt usługi.

  • Akceptujemy wpłaty na nasz rachunek bankowy oraz w gotówce.
  • Za podpisem faktury przez Klienta, uznającego zasadność płatności, udzielamy 7-dniowego terminu zapłaty.
  • W ramach umowy o stałą współpracę stosujemy 14-dniowy termin płatności.

 


Prawnik, Prawnik Warszawa, Prawnik Warszawski, sprawy urzędowe, załatwianie spraw urzędowych, administracja, nieruchomości, pomoc prawna, pisanie pism procesowych, gospodarowanie nieruchomościami, problemy sąsiedzkie, podział nieruchomości, zgłoszenia, pozwolenia na budowę, biurokracja, przyłącza, współwłasność, problemowi sąsiedzi, prawo, doradztwo prawne, prawnik, prawnik warszawa, prawnik warszawski, sprawy urzedowe, zalatwianie spraw urzedowych, administracja, nieruchomosci, pomoc prawna, pisanie pism procesowych, gospodarowanie nieruchomosciami, problemy sasiedzkie, podzial nieruchomosci, zgloszenia, pozwolenia na budowe, biurokracja, przylacza, wspolwlasnosc, problemowi sasiedzi, prawo, doradztwo prawne.